Ko smo mi


Mi smo Agencija koja se bavi pružanjem raznih vrsta usluga koje se mogu okarakterisati kao sporedne ali ujedno i neophodne. Sporedne u smislu da ne predstavljaju osnovnu delatnost preduzeća a neophodne jer su ili zakonom propisane ili potrebne samom preduzeću u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Racunovodstvene usluge


Vodimo poslovne knjige po principu prostog i dvojnog knjigovodstva za preduzeća i preduzetnike. Knjiženja se obavljaju na dnevnom nivou i koristimo licencirani Microsoft ERP poslovni sistem za beleženje promena.

IT usluge


Kreirajte fleksibilno mrežno okruženje čije će osnovne karakteristike biti centralizacija svih podataka, efikasno i jednostavno proširivanje, čuvanje integriteta podataka, kao i mogućnost da se nakon neplaniranih situacija, sistem brzo vrati u operativno stanje, sa minimalnim gubicima.