Usluge

Fokus naših usluga je usmeren na pružanje usluga koje su potrebne svakom preduzeću a istovremeno ne predstavljaju njihovu primarnu delatnost.

Izmeštanjem obavljanja ovih delatnosti van preduzeća dobija se značajno više vremena koje se može posvetiti osnovnoj delatnosti za koju je preduzeće i formirano te se samim tim postižu bolji rezultati i naravno veći profit.

Danas je uobičajeno da se izmeštaju procesi poput IT sektora, dela ili celog Finansijskog sektora, Pravni poslovi, Logistika, Marketing, Prevoz pa čak i do toga da se deo upravljačkih poslova poverava nekome izvan preduzeća.

Mi trenutno nudimo deo ovih usluga za koje smo osposobljeni sa ciljem da u narednom periodu ponudimo i ostale usluge.