Ekspertiza postojecih sistema

Detaljnom ekspertizom informacionog sistema obuhvata se sagledavanje stanja i mogućnosti postojećeg sistema, sa stanovišta hardverskih, softverskih, aplikativnih i ljudskih resursa.

Razumevanjem poslovnih potreba klijenta i dubokom analizom postojećeg IT sistema najlakše se dolazi do pravih rešenja. Analizom performansi sistema se otkrivaju uska grla u sistemu i predlažu se rešenja za prevazilaženje problema.