Odrzavanje

Savremeni računari ne zahtevaju neko specijalno preventivno održavanje hardvera, osim povremenog čišćenja. Ukoliko okruženje nije previše zagadjeno prašinom i duvanskim dimom, može se desiti da računar nikada nećete otvarati tokom njegovog veka trajanja.

Održavanje softvera je sasvim druga priča. Operativni sistemi sami po sebi zahtevaju stalnu nadogradnju kojom proizvodjač otklanja greške u funkcionalnosti sistema ili često „krpi“ sigurnosne propuste. Antivirus programi i ostali programi koji sprečavaju neovlašćene upade u operativni sistem ažuriraju se i po nekoliko puta dnevno. Dalje, svaka aplikacija zahteva sopstvena ažuriranja kojima se otklanjaju greške ili omogućavaju nove funkcije.

Svako od nas ima svoje posebne želje, potrebe i ima sopstveni način rada. U neograničenim mogućnostima za isprobavanje novih aplikacija i besplatnih programa možemo vrlo jednostavno prilagoditi računar sopstvenom ukusu tj. načinu rada. Nažalost, time se često uzrokuje nestabilnost u rada računara, tačnije operativnog sistema, i samim tim stvaraju novi rizici u obliku neželjenih programa, štetnih kodova i nelegalnih aplikacija ( programa ) koji se uglavnom skidaju sa Interneta, a u sebi, u 90 % slučajeva, sadrže neki virus, trojanac ili drugi zlonamerni program, a koji omogućava spoljnu kontrolu tj. špijunažu računara, uništavanje vrednih dokumenata, uzrokuje usporenog rada računaru itd. Osnovne postavke računara menjaju se bez znanja ili uticaja korisnika i ubrzo računar ne radi onako kako mi to želimo.

U takvim situacijama otklanjanje grešaka je jedan jako dug, mukotrpan i skup proces. Ponekad je jedino isplativo rešenje ponovno instaliranje operativnog sistema i aplikacija – programa, koji su nam potrebni za dalji rad. Za sprečavanje takvih loših iskustava i rizika, MYITWAY nudi rešenje održavanja radnog okruženja u kome se raznim metodama (sprečavanje instaliranja neproverenih i neautorizovanih programa, dijagnostika rada, sigurnosna zaštita) osigurava neometan rad radnog okruženja korisnika unutar nekog preduzeća. Da bi omogućili efikasan rad jednog preduzeća MYITWAY nudi znanje, usluge i alate koristeći metode koje preporučuju najveći proizvodjači na području informacionih tehnologija.

Prateći svetski trend sve užeg specijalizovanja firmi za određene poslovne procese kao nezaobilazni elemanat se pojavljuje sve veća potreba za izmeštanjem odnosno outsorcovanjem određenih aktivnosti koje ne predstavljaju osnovnu delatnost preduzeća.

Na ovaj način kompanija se fokusira na ono u čemu je specijalista, smanjuje fiksne troškove time što naručuje I samim tim plaća tačno onoliko outsorcovanih usluga koliko joj je potrebno umesto fiksne plate i dobija usluge od specijalista iz tog domena umesto uobičajenih sveznalaca.