Remote podrska

Korisnik može izabrati remote (daljinski) ili on-site (fizički) pristup svojim serverima od strane Myitway-a, pri čemu davanje prava direktnog daljinskog pristupa serverima omogućava kvalitietniju i za obe strane jeftiniju podršku.

Ako korisnik iz nekog razloga ne može Myitway-u da dozvoli direktan pristup svojim serverima, daljinski pristup sistemu se može obezbediti i davanjem prava na daljinsko preuzimanje kontrole nad jednom radnom stanicom korisnika (remote desktop), odakle, kao sa lokalne konzole, Myitway može da pod nadzorom korisnika pristupa njegovim serverima.

Daljinska podrška iz Myitway-a se može obavljatii na više načina, i to:

– Frame relay mrežom
– VPN-om
– Klasičnim modemom

U dogovoru sa klijentima, odabira se odgovarajući način pristupa. Vršenje podrške nije ograničeno vrstom pristupa na daljinu.