Zastita informacionih sistema

Implementacija softverske i hardverske zaštite od neovlašćenog pristupa i upotrebe računarskih sistema.

Formiranje i aktiviranje Firewall zaštite.

Centralizovana instalacija i administracija korporacijskih antivirusnih paketa za različite servere.

Aktiviranje VPN servera.

Uvodjenje i upotreba smart kartica. Uvodjenje i upotreba RFID kartica.