Racunovodstvene usluge

Osnovna računovodstvena usluga je u potpunosti usaglašena sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži sledeće:

– vođenje glavne knjige

– vođenje analitičkih knjiga

– obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza

– završni obračun

– preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva

– zastupanje Korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za

računovodstveno-  knjigovodstvene poslove

– drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.